Szybki kontakt

Serwis

Zaplanuj przegląd

Przegląd i konserwacja klimatyzatora to dojazd w obie strony serwisanta,czyszczenie i mycie filtrów,ocena zanieczyszczenia chłodnic,pomiar temperatury nadmuchu,test sterownika urządzenia,czyszczenie obudowy parownika,test funkcji urządzenia,pomiar ciśnienia F- gazów,ocena stanu izolacji i mocowań,czyszczenie chłodnicy,sprawdzenie trasy skroplinowej – cena usługi już od 250 zł
W wyjątkowo zaniedbanych klimatyzatorach, często trzeba zdemontować elementy urządzenia w celu ich dokładnego czyszczenia i odgrzybienia. Niekiedy układ chłodniczy klimatyzatora jest nieszczelny co może prowadzić do jego uszkodzenia. W takim przypadku konieczne jest wykonanie wysokociśnieniowej próby szczelności i usunięcie rozszczelnienia i napełnienia go czynnikiem chłodniczym. Stare urządzenia często zawierają czynnik obecnie wycofany z obrotu.
Diagnostyka usterki to dojazd w obie strony serwisanta i ustalenie przyczyny awarii urządzenia – cena usługi już od 350 zł
Niepokojące jest jednak to że aż 40% użytkowników w ogóle nie wykonuje konserwacji.

Co można zrobić we własnym zakresie ?
Każdy użytkownik klimatyzacji powinien czyścić filtry klimatyzatora zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. Filtry te należy czyścić w zależności od intensywności używania klimatyzatora np.: raz na tydzień, raz na dwa tygodnie.
Brak tej podstawowej czynności serwisowej powoduje różne problemy typu:
• przykry zapach wydobywający się z urządzeń
• kapiące woda
• rozrost nieczystości na wymiennikach, które mogą powodować problemy zdrowotne osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych:
Wszyscy producenci klimatyzatorów w warunkach karty gwarancyjnej wymagają przeprowadzenia minimum dwóch przeglądów serwisowych w ciągu roku. W trakcie takiego przeglądu pracownik serwisu klimatyzacyjnego dokona wielu czynności serwisowych – między innymi: skontroluje szczelność układu chłodniczego, oczyści i przeprowadzi odgrzybianie wymienników, sprawdzi linię odprowadzania skroplin.
Wielu użytkowników po instalacji klimatyzacji nie przeprowadza przeglądów, co skutkuje utratą gwarancji, a co najważniejsze – naraża użytkownika na dodatkowe koszty w przypadku awarii urządzenia.

Zgłoś awarię